FÅ TILBUD

Personforsikring

Vet du egentlig hva som skjer hvis du eller din ektefelle/partner blir alvorlig syk, ufør eller skulle dø? Har du gjort det du kan for å sikre familiens økonomi så dere klarer dere dersom en i famililen blir rammet av uventet sykdom, uførhet eller død?

Noen av spørsmålene du bør stille deg er:

Klarer familien seg på vesentlig lavere inntekt?

 • Boliglån
 • Billån
 • Hytte
 • Utdannelse og studielån
 • Sparing
 • Familieaktiviteter og ferie

Hva er konsekvensen av å ikke klare seg økonomisk?

 • Fortsette å bo i samme bolig?
 • Kan man beholde bilen?
 • Må man selge hytta?
 • Har man råd til å bygge om boligen slik at den passer for bevegelseshemmede?
 • Er den forsikringsavtalen du har gjennom jobben bra nok?

Ikke skyv problemstillingen foran deg.

Plutselig er det for sent. Toten Forsikring AS sørger for at våre kunder alltid har riktige forsikringsavtaler i forhold til de faktiske behov. Vi går grundig gjennom hva avtalene dine innebærer og hva markedet tilbyr, slik at du og familien kan forsikre dere riktig. På denne måten kan du slippe å havne i økonomiske problemer hvis sykdom eller skade skulle inntreffe.

Forsikring gjør det lettere å takle motgang

En livsforsikring kan hverken helbrede eller vekke noen til live. Men den gjør deg og dine nærmeste trygge på at dere klarer de økonomiske utfordringene som gjerne følger i kjølvannet av sjukdom, uførhet og dødsfall. For eksempel å håndtere gjeld, bygge om bolig tilpasset et handicap, og samtidig opprettholde ønsket økonomisk levestandard.

Hvilke forsikringer trenger du?

La oss i Toten Forsikring AS analysere ditt forsikringsbehov og sy sammen en optimal løsning tilpasset akkurat din situasjon. Vi hjelper deg å finne veien gjennom jungelen av forskjellige forsikringsprodukter og begreper som:

 • livsforsikring
 • uføreforsikring
 • dødsforsikring
 • livrente
 • barneforsikring
 • uføre kapital
 • helseforsikring
 • dødskapital
 • uførhet total
 • livsforsikring
 • uskiftet bo
 • m.m.

Forsikring gjør økonomiske motbakker overkommelige

Erfaringsmessig tar det en familie ca. tre år å komme økonomisk på fote igjen etter et uventet dødsfall, dersom de ikke har gode forsikringsordninger.

Hva er mest sannsynlig. At du dør, blir ufør eller at huset ditt brenner ned?

Er du 35 år, er sannsynligheten for at du dør innen du fyller 55 år, 16 ganger større enn sannsynligheten for at boligen din skal brenne.

Sannsynligheten for at du blir ufør er faktisk 24 ganger høyere!

Hvorfor er det da så mange som har forsikret boligen sin, men ikke livet sitt?

Barneforsikinger

Vi har heldigvis gode offentlige støtteordninger i Norge, men hvis barn blir ufør i ung alder, kan de risikere å leve som minstepensjonister resten av livet. Skulle noe skje med barnet ditt, kan du som forelder ha behov for å ta fri fra jobben din en stund for å ta vare på barnet, og da er det fint å ha råd til det. I tillegg kan det være barnet har friske søsken som du også gjerne vil frigjøre tid til. Kanskje må dere tilpasse boligen eller rett og slett gjøre noe hyggelig sammen som familie i en vanskelig tid. Vår forsikring gir barnet og familien økonomisk trygghet dersom ulykker, sykdom eller uførhet skulle inntreffe.

Gode grunner til å kjøpe barneforsikring:

- Barnet ditt er dekket både hvis det får varige mén etter ulykke og sykdom

- Du få en engangsutbetaling dersom barnet ditt får en diagnose som er omfattet av utvalgte sykdommer

- Barnet ditt er dekket både med månedlig utbetaling og en større engangsutbetaling dersom det skulle bli helt eller delvis arbeidsufør

- Du får dekket både behandlingsutgifter og utgifter du har til ombygging av bolig

- Du får utbetalt omsorgspenger i inntil 5 år hvis barnet ditt får innvilget hjelpestønad fra NAV

Sykepenger

Som ansatt har man ihht. Norsk lov rett på sykepenger hvis man blir syk. Sykepenger kan man ha i inntil 12 måneder. Maksimal utbetaling fra nav er 6G som i dag tilsvarer omtrent 555 000 brutto.

Har du en inntekt på 800 000,- så vil du det første året ha et brutto tap på 245 000,-

Arbeidsavklaringspenger

Etter et år med sykepenger vil neste steg være arbeidsavklaringspenger også kalt AAP. Dette er en løsning man i utgangspunktet kan ha i fire år. AAP er 66% av den inntekten NAV betalte ut første året du var syk.

I et tilfelle hvor man har 800 000 i inntekt som arbeidsfør, så vil APP beregnes til ca 366 000,-. Dette utgjør et et økonomisk tap på ca 434 000,- hver år!

Ufør

Når man har prøvd flere løsninger i ”AAP” perioden, og evnen til å arbeide er blitt avklart at ikke er tilstede vil siste utvei være å uføretrygd. Man kan godt kalle det det en ”endelig avgjørelse” på at man ikke er i stand til å arbeide og dermed blir status som ervervsufør. Dette tar i gjennomsnitt 8-10 år.

FLERE PERSONFORSIKRINGER

Uføreforsikring

Les mer ->

Livsforsikring

Les mer ->

Kritisk Sykdom

Les mer ->
crossmenu