PERSONFORSIKRING

Vet du egentlig hva som skjer hvis du eller din ektefelle/partner blir alvorlig syk, ufør eller skulle dø? Har du gjort det du kan for å sikre familiens økonomi så dere klarer dere dersom en i famililen blir rammet av uventet sykdom, uførhet eller død?