UFØREFORSIKRING

Har du tenkt på hvilke økonomiske konsekvenser det kan ha for deg og din familie hvis du blir syk over tid? Opprettholder man den samme inntekten det første året man er syk, og hva skjer med inntekten etter et år?