FÅ TILBUD

Livsforsikring

LIVSFORSIKRING

En livsforsikring kan ikke helbrede eller vekke til livet, men den kan bidra til at etterlatte kan klare seg økonomisk i hverdag som ellers kan være veldig tøff.
Når man skal vurdere behovet for livsforsikring er det flere ting man bør tenkte på. Arvereglene når en går bort, spesielt med tanke på særkullsbarn, kan fort bli komplekse og det er ikke alltid så lette å holde oversikt. Vi besitter solid kompetanse på området og vår er erfaring er at livsforsikring kan være med å sørge for at livet etter et dødsfall kan bli vesentlig enklere.

 • Klarer jeg å bære familiens kostnader på kun min inntekt?
 • Er det viktig å bo der jeg bor i dag?
 • Klarer jeg å fortsette å bo der på kun én inntekt?
 • Er det viktig å legge til rette for at barna slipper å bytte skole og miljø.
 • Er det forskjell på arv mellom samboere og mellom ektefeller?
 • Hvor mye gjeld har jeg?
 • Må jeg bytte jobb for å få hverdagen til å gå opp?
 • Vil inntekten være den samme hvis jeg bytter jobb eller må gå ned i stillingsprosent?
 • Vil jeg kunne fortsette å jobbe turnus eller opprettholde samme arbeidskapasitet med tanke på barn som skal følges opp og tilrettelegges for barnehage og skole?
 • Har du mulighet til å beholde hytte, båt eller andre verdier ved et betydelig tap av inntekt?
 • Det har blitt vanligere å ha særkullsbarn
 • Hvem har krav på hva ved dødsfall?
 • Hva betyr «å ikke kunne sitte i uskifte»?
 • Hva er pliktdelsarv? Hva betyr det at jeg kan «sitte i uskiftet bo»?
 • Er det forskjellige regler for ektefeller og samboere

Sykepenger

Som ansatt har man ihht. Norsk lov rett på sykepenger hvis man blir syk. Sykepenger kan man ha i inntil 12 måneder. Maksimal utbetaling fra nav er 6G som i dag tilsvarer omtrent 555 000 brutto.

Har du en inntekt på 800 000,- så vil du det første året ha et brutto tap på 245 000,-

Arbeidsavklaringspenger

Etter et år med sykepenger vil neste steg være arbeidsavklaringspenger også kalt AAP. Dette er en løsning man i utgangspunktet kan ha i fire år. AAP er 66% av den inntekten NAV betalte ut første året du var syk.

I et tilfelle hvor man har 800 000 i inntekt som arbeidsfør, så vil APP beregnes til ca 366 000,-. Dette utgjør et et økonomisk tap på ca 434 000,- hver år!

Ufør

Når man har prøvd flere løsninger i ”AAP” perioden, og evnen til å arbeide er blitt avklart at ikke er tilstede vil siste utvei være å uføretrygd. Man kan godt kalle det det en ”endelig avgjørelse” på at man ikke er i stand til å arbeide og dermed blir status som ervervsufør. Dette tar i gjennomsnitt 8-10 år.
crossmenu