FÅ TILBUD

Uføreforsikring

Hva skjer med økonomien din dersom du blir langvarig syk?

Hvorfor bør du ha en uføreforsikring?

Sykdom eller ulykke kan føre til at du blir helt eller delvis ufør og må slutte å jobbe. NAV dekker på langt nær den inntekten du hadde da
du jobbet, noe som ofte medfører økonomiske utfordringer.
En uføreforsikring kan ikke gjøre deg frisk, men kan gjøre hverdagen lettere.

Slik fungerer Uføreforsikring Ekstra

Uføreforsikring Ekstra gir deg månedlig utbetaling hvis du har vært minst 50% sykemeldt i 12 mnd. Hvis du blir varig ufør og ikke kan
jobbe mer, får du resten av forsikringssummen utbetalt som et engangsbeløp.

Slik fungerer Uføreforsikring Super

Uføreforsikring Super gir deg månedlig utbetaling hvis du har vært minst 50% sykemeldt i 12 mnd. Forsikringen utbetales helt frem til
67 år, og dekker alle sykdommer.

Vi tilbyr to ulike uføreforsikringer:

  • Uføreforsikring Super - gir månedlig utbetaling
  • Uføreforsikring Ekstra - gir engangsutbetaling med månedlig forskuttering

Sykepenger

Som ansatt har man ihht. Norsk lov rett på sykepenger hvis man blir syk. Sykepenger kan man ha i inntil 12 måneder. Maksimal utbetaling fra nav er 6G som i dag tilsvarer omtrent 555 000 brutto.

Har du en inntekt på 800 000,- så vil du det første året ha et brutto tap på 245 000,-

Arbeidsavklaringspenger

Etter et år med sykepenger vil neste steg være arbeidsavklaringspenger også kalt AAP. Dette er en løsning man i utgangspunktet kan ha i fire år. AAP er 66% av den inntekten NAV betalte ut første året du var syk.

I et tilfelle hvor man har 800 000 i inntekt som arbeidsfør, så vil APP beregnes til ca 366 000,-. Dette utgjør et et økonomisk tap på ca 434 000,- hver år!

Ufør

Når man har prøvd flere løsninger i ”AAP” perioden, og evnen til å arbeide er blitt avklart at ikke er tilstede vil siste utvei være å uføretrygd. Man kan godt kalle det det en ”endelig avgjørelse” på at man ikke er i stand til å arbeide og dermed blir status som ervervsufør. Dette tar i gjennomsnitt 8-10 år.
crossmenu