FÅ TILBUD

Traktorforsikring

Denne forsikringen er beregnet på deg som eier en traktor til privat bruk. Velg mellom Ansvar, Brann/Tyveri og Kasko.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar
Ansvar med brann/tyveri
Ansvar med kasko

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt når traktoren er registrert.
Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.
Forsikringen inkluderer også annet rettslig erstatningsansvar tilknyttet bruk av arbeidsmaskinen.
Ansvar
Ansvar med brann/tyveri
Ansvar med kasko

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.
Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.
Ansvar
Ansvar med brann/tyveri
Ansvar med kasko

Fører og pasasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.
Ansvar
Ansvar med brann/tyveri
Ansvar med kasko

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.
Ansvar
Ansvar med brann/tyveri
Ansvar med kasko

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.
Ansvar
Ansvar med brann/tyveri
Ansvar med kasko

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Ansvar
Ansvar med brann/tyveri
Ansvar med kasko

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:
IPID
(PDF)

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg.
Kontakt oss her
crossmenu