FÅ TILBUD

Tilhengerforsikring

Tilhengerforsikring gjelder både varehenger, båthenger og liknende. Vår tilhengerforsikring er en kaskoforsikring og dekker skader på tilhengeren.

Hva dekker forsikringen?

Kasko

Dekker skade på tilhengeren ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Erstatning er begrenset til valgt forsikringssum, men kan ikke være høyere enn tilhengerens markedsverdi.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Veihjelp

Forsikringen dekker utgifter til berging frem til nærmeste verksted.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av tilhengeren.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:
IPID
(PDF)

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg.
Kontakt oss her
crossmenu