FÅ TILBUD

Spørsmål og svar om bilforsikring

Her har vi samlet noen vanlige spørsmål om bilforsikring.

Hva dekker forsikringen?

Når trenger jeg grønt kort?

Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt.
finner du en oversikt over land hvor det kreves/ikke kreves Grønt Kort.
Se hvilke land hvor det kreves grønt kort (tff.no)

Må jeg betale egenandel ved glasskade?

Dersom du opplever steinsprut dekkes reparasjon av steinsprut med 0 kroner i egenandel. Dette gjelder kasko- eller delkaskoforsikring.
Ved skifte av frontrute kommer det egenandel, se forsikringsbevis.

Hva dekker forsikringen når det gjelder veihjelp?

Har du kasko- eller delkasko og opplever driftsstans, kan du kontakte vår avtalepartner Falck redning (tlf 21493379). Egenandel fremkommer av veihjelpsbeviset som følger med forsikringsavtalen din.
Selskapet dekker nødvendige utgifter til berging eller tauing til nærmeste verksted, eller – hvis det faller rimeligere – reparasjon på stedet når reisen med motorvognen ikke kan fortsette på grunn av vognskade eller annen form for upåregnelig driftsstans.

Bilen min har blitt kondemnert. Hva betyr dette?

Er reparasjon etter selskapets mening ikke økonomisk eller teknisk forsvarlig, erstattes skaden med det beløp som det på skadedagen ville kostet å anskaffe en motorvogn i samme stand og tilsvarende fabrikat, type og årgang (markedsverdien).
Er motorvognen gått tapt, erstattes markedsverdien.

Jeg har mistet bonus. Hvordan beregnes dette?

Bonustapet kan både oppgis i prosent og kroner. Du kan selv velge om du vil benytte forsikringen. Dersom du ikke ønsker å benytte deg av forsikringen, vil vi avslutte saken uten bonustap.
Bonus reduseres etter følgende tabell:

Bonus før skade:

 • 75 % (fom 4. opptjeningsår)
 • 75 % (tom 3. opptjeningsår)
 • 70 % (tom 3. opptjeningsår)
 • 60 %
 • 50 %
 • 40 %
 • 30 %
 • 20 %
 • 10 %
 • 0 %
 • 10 % tillegg
 • 20 % tillegg
 • 30 % tillegg

Bonus etter skade:

 • 75 % (1. opptjeningsår)
 • 70 %
 • 60 %
 • 50 %
 • 40 %
 • 30 %
 • 20 %
 • 10 %
 • 0 %
 • 10 % tillegg
 • 20 % tillegg
 • 30 % tillegg
 • 40 % tillegg
Regulering av premie etter disse bestemmelsene foretas ved første hovedforfall etter at skaden har skjedd.

Får jeg bonustap selv om jeg ikke er skyld i skaden?

Ja dessverre. Dette gjelder dersom vi ikke får igjen våre utlegg fra den som er ansvarlig for skaden på ditt kjøretøy. Dette er en generell regel hos alle forsikringsselskap.
Eksempel på dette kan være at bilen din blir påkjørt mens du står på en parkeringsplass og ansvarlig ikke legger igjen beskjed. Da har ikke vi anledning til å kreve pengene tilbake og bonustapet blir trukket. Legger derimot den ansvarlige igjen beskjed, er det mulig for oss å kreve utlegget igjen hos den ansvarliges forsikringsselskap.
Ved påkjørsel av dyr og ved brann slipper du bonustap.
crossmenu