FÅ TILBUD

Reiseforsikring

REISEFORSIKRING

Det er ikke mye du sparer på å droppe reiseforsikringen. Vi tilbyr en av markedets beste reiseforsikringer, uten egenandel og med høy dekningsgrad. Det er godt å kunne reise med senkede skuldre på ferie og vite at man er i god hender om noe skulle skje.

En trygg ferie

Skulle man bli syk i utlandet kan regningen ble enorm. Bare få dager på sykehus kan ruinere en familieøkonomi. Ikke sett deg i en situasjon hvor du må betale regningen selv! En god reiseforsikring er ikke kostbart, men kan bli veldig god å ha.

Når man står der og venter på bagasjen som aldri kommer, eller blir syk og trenger hjelp så er det godt å vite at hjelpen ikke er langt unna.

En sykehusinnleggelse i utlandet kan få store økonomiske konsekvenser, og en reiseforsikring vil da være essensielt å ha . Med en god reiseforsikring kan du føle deg trygg på reiser i hele verden med inntil 60 dagers varighet.

Bestiller man på forhånd kan vi tilby en utvidet reiseforsikring som gjør at man kan sikre seg for en enda lengre periode, helt opp til 180 dager.

Forsikringen gjelder for ferie-, fritids- og tjenestereiser. Det er ingen krav til at du må reise utenlands eller ha en overnatting for reiseforsikringen skal gjelde. Du er like godt dekket om du reiser på butikken, på tur til hytta, eller om du skal på feire til andre siden av jordkloden.

Reiseforsikring kan gjelde for en hel familie eller for en person. Med familie dekning er både ektefelle / samboer og hjemmeværende barn under 20 år dekket. For barn som ikke bor hjemme eller som er over 20 år er det derfor viktig at man tegner en egen reiseforsikring.

Forsikringen inkluderer:

  • Reisegods som blir skadet eller stjålet
  • Reiseansvar (utenfor Norden)
  • Reisesyke (hjemtransport, hjemkallelse og reiseavbrudd)
  • Ulykke
  • Avbestilling av reise, eks. i forbindelse med sykdom
  • Evakuering
  • Rettshjelp

Tips: Har du med deg spesielt dyrbare gjenstander på tur, bør du vurdere egen verdisakforsikring.

crossmenu