FÅ TILBUD

Husforsikring

For deg som eier hus, leilighet eller hytte, er det viktig å ha en god forsikringsordning på eiendommen. Toten Forsikring AS har inngående kjennskap til markedet i Oppland og Hedmark. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne rett forsikring til fornuftig pris.

De fleste som skal forsikre sitt hjem/villa eller fritidshus vil finne en god forsikringsordning hos oss. Vi har flere typer husforsikringer og kan dekke enebolig, vertikalt delt tomannsbolig, del av rekkehus og sameie.
Husforsikring Med Standarddekning
Hus Pluss

Husforsikring med standarddekning

Standarddekning som dekker bygningen, tilknyttede ledninger og hageanlegg. Med tilknyttede ledninger og hageanlegg menes gjerder, flaggstang, frittliggende terrasser, utvendig basseng og lignende.

Du får dekket skader på huset som skyldes:

  • Brann, lynnedslag, eksplosjoner og elektriske fenomener
  • Tyveri og hærverk
  • Vannskader
  • Naturskader
  • Plutselige og uforutsette skader

Rettshjelp
Rettshjelp er inkludert i husforsikringen og dekker utgifter til advokat og lignende hvis du, som eier av huset, blir part i en tvist etter gjeldende rett.

Fullverdiforsikring
Velger du en husforsikring hos oss, er huset ditt oftest fullverdiforsikret. Det betyr at bygningen er forsikret for det beløpet det vil koste å gjenoppføre tilsvarende bygning. I aktuelle tilfeller tilbyr vi også førsterisikoforsikring.

Tapte leieinntekter
Tap av eventuelle leieinntekter som følge av at boligen din ikke kan leies ut etter en skade dekkes.

Hus Pluss

Dette er vår aller beste husforsikring. Har du denne, er du enda tryggere. Forsikringen dekker flere skadetyper og har høyere erstatningssummer.

Dekker enda mer
Hus forsikring Pluss har høyere beløpsgrenser ved skade, og dekker flere typer skader enn standarddekningen. Eksempelvis kan dette være kunstnerisk utsmykking eller følgeskader av lekkasje gjennom tak.

Totalskadegaranti
Dersom man opplever en skade på huset som utgjør mer enn 75% av bygningens verdi, vil forsikringen dekke dette som om bygningen er totalskadet.

Invaliditet og tilpassing av bolig
Hvis du som blir medisinsk invalid som følge av ulykke, gir dekningen deg rett til spesialtilpasning av bolig.

Skader av dyr
Skader forårsaket av dyr som som mus og gnagere, dekkes også.

crossmenu