FÅ TILBUD

Bilforsikring

VI FORSIKRER ALLE KJØRETØY

Vi våger å påstå at vi har et av markedets beste og billigste forsikringsprodukter for personbiler, varebiler, bobiler, MC, ATV, traktorer og tilhengere.
Ansvarsforsikring
Delkasko – Minikasko
Kaskoforsikring
Kasko Pluss forsikring

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle som eier et motorisert kjøretøy i Norge, uavhengig av om det er en privatbil, firmabil, motorsykkel, ATV, traktor eller bobil. Alt som har motor og skal ferdes på veiene, skal være ansvarsforsikret.

Billig bilforsikring

Har du et motorkjøretøy med lav verdi, kan det være fornuftig å kun tegne ansvarsforsikring. Men vi anbefaler deg å vurdere å tegne en fører- og passasjerulykkesforsikring i tillegg. Det koster ikke så mye, men er smart å ha om ulykken skulle være ute.

Hva med tilhengere?

Skader som tilhengere påfører andre, dekkes av ansvarsforsikringen på trekkvogna. Men som med selve bilen, dekker ikke bilens ansvarsforsikringen skader på egen henger.

Hva dekkes? Og hva dekkes ikke?

Ansvarsforsikringen dekker skader som ditt kjøretøy påfører andre personer, kjøretøy eller gjenstander andre eier. Skader som påføres ditt eget kjøretøy eller tilhenger, blir ikke dekket av din ansvarsforsikring. Da må du i tilfelle ha en kaskoforsikring.

Rettshjelp er inkludert

I tillegg er rettshjelp inkludert i forsikringen. Det betyr at du får dekket utgifter til advokat og lignende hvis du, som eier eller fører av kjøretøyet, havner i tvist med andre. Det er ingen egenandel ved ansvarsskader eller bruk av ansvarsforsikring.

Delkasko – Minikasko

Delkasko – Minikasko

Delkasko er en rimelig og frivillig ekstra sikkerhet som enkelt sagt dekker skader eller tap ved brann, knust glass og innbrudd i kjøretøyet.

Tyver, brann og innbrudd

Har du en bil som er tyveriutsatt, eller parkerer du på steder som er utsatt for tyveri eller innbrudd? Da kan delkasko forsikring være noe for deg. Delkasko tegnes i tillegg til den obligatoriske ansvarsforsikringen.

Utvidet dekning gir utvidet trygghet

Delkasko gir deg utvidet dekning som inkluderer innbrudd, veihjelp/redning og glasskader. Skulle du være uheldig å oppleve at kjøretøyet brenner, dekkes også det.

Kaskoforsikring

Har kjøretøyet høy verdi, anbefaler vi vår kaskoforsikring. Kaskoforsikring kommer i tillegg til ansvarsforsikringen. Kaskoforsikring dekker skader på eget kjøretøy, mot at du betaler en avtalt egenandel.

Pant i bil eller leasing?

Har du lånt penger mot sikkerhet i kjøretøyet, eller leaser/leier det, vil leasingselskap/lånegiver vanligvis kreve at kjøretøyet har full kaskoforsikring.

Skader på eget kjøretøy

Med full kasko dekkes eventuelle skader på ditt eget kjøretøy. Skade på bagasje dekkes også av kaskoforsikringen med inntil 5.000,- kroner.

Totalskadegaranti

Skulle bilen bli totalskadet (for mer en 60% av bilens nyanskaffelsesverdi), får du ny bil av samme merke og modell, hvis bilen er kjørt mindre enn 16.000 km og ikke er eldre enn ett år.

Leiebil

Som en tilleggsgode i vår kaskoforsikring, får du leiebil i inntill ti dager mens bilen er på verksted etter skade.

Tabber og uflaks

Som en del av kaskofrorsikringen inkluderer vi også uflaksforsikring. Dette dekker nøkkelforsikring ved tap av nøkler, konsekvensene ved uhell som feiltanking, og rengjøring ved søl/tilgrising inne i bil. Uflaksforsikringen påvirker ikke bonusen og egenandelen er kun på 1500,-.

Krisehjelp?

Kriseforsikring dekkes av kaskoforsikringen. Er du innblandet i en alvorlig trafikkulykke eller blir utsatt for overfall eller voldtekt, dekker vi kriseterapi i etterkant av hendelsen.

Kasko Pluss forsikring

Kasko Pluss er vår beste bilforsikring. Den inkluderer alt som dekkes under Kasko, og mye mer.

Utvidet leiebilforsikring

Pluss-dekningen sikrer deg leiebil tilsvarende størrelsen på din egen bil, i hele perioden bilen er på verksted.

Gratis veihjelp

Med Kasko Pluss er det ingen egenandel ved veihjelp. Forsikringen inkluderer i tillegg kaldstarts-problemer og flatt batteri på hjemmeadresse.

Fastmotert utstyr

Kasko Pluss dekker fastmontert utstyr inntil 50.000,- kroner. Ved tyveri, brann eller kollisjon dekkes bagasje for inntil 10.000,- kroner.

Utvidet totalskadegaranti

Opplever du skade hvor reparasjon koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, gir totalskadegaranti Pluss deg rett til ny bil av samme merke og modell så lenge bilen har kjørt maksimalt 60 000 km og ikke er eldre enn 3 år.

Motor- og elektronikkforsikring

Dekker mekanisk eller elektronisk skade på motor og gir, batteri på elbil og hybrid, air condition, parkeringshjelp, setevarmer, oppvarming av vindusruter, regnsensor og kollisjonsvarsling som sikkerhetsbelter og air bag. Gjelder biler som har kjørt inntil 200 000 km.

Vilkårsgaranti

Vi garanterer deg like gode vilkår som du hadde i forrige selskap i to år fra du flytter forsikringen til oss​.

crossmenu