Seilbåt – Motorbåt – Trebåt – Yacht

Forsikringsreglene til vanns er ikke som på land. En ulykke med fritidsbåt kan få svært alvorlige økonomiske følger. Med en god båtforsikring blir konsekvensene mindre alvorlige.