FÅ TILBUD

Båtforsikring

SEILBÅT – MOTORBÅT – TREBÅT – YACHT

Forsikringsreglene til vanns er ikke som på land. En ulykke med fritidsbåt kan få svært alvorlige økonomiske følger. Med en god båtforsikring blir konsekvensene mindre alvorlige.

Toten Forsikring AS tilbyr svært fordelaktige betingelser på forsikring av båt. Vi har ingen aldersavkortning på mast og bom, og drev til motorbåter erstattes med nytt dersom modellen ikke er utgått. Flyter det, lønner det seg å forsikre det hos oss.

Vi gir deg et godt tilbud uansett båttype:

Seilbåt

RIB

Cabincruiser

Yacht

Snekke

Motorbåt

Jolle

Kano eller kajakk

Vi tilby fire typer båtforsikringer:

Ansvarsforsikring

Delkasko

Kasko

Kasko Pluss

Ansvarsforsikring
Delkasko
Kasko på båt
Kasko Pluss

Ansvarsforsikring

Vår billigste båtforsikring. Den dekker erstatningskrav etter skade som båten påfører andre personer og eiendeler, og kostnader til rettshjelp hvis du som båteier involveres i en rettstvist. Ansvarsforsikringen dekker ikke skader på egen båt.

Delkasko

I tillegg til det ansvarsforsikringen dekke, inkluderer delkasko båtforsikring også brann, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri.

Kasko på båt

En båtforsikring med kasko gir deg bredere og bedre dekning enn ansvarsforsikring og delkasko. En slik forsikring dekker flere uforutsette skader. Både på vannet og på land.

 • Båtskade ved sjøsetting
 • Skade på båt under 30 fot i forbindelse med båttransport
 • Jolle og påhengsmotor er medforsikret uten tilleggspremie med inntil kr 25 000,-
 • Full erstatning ved totalskade hvis båten er eid inntil tre år
 • Full erstatning for mast og bom på seilbåt uansett alder.
 • Drev erstattes med nytt dersom modellen ikke er utgått
 • Bagasje og løsøre inntil kr 30 000,-

Kasko Pluss

Den mest omfattende og beste båtforsikringen er Kasko Pluss. Forsikringen dekker alt under de andre dekningene, men også:

 • Motorskade og girskade – for motor/gir yngre enn 10 år
 • Avbrutt ferietur. Vi dekker alternativ overnatting/reise
 • Personredning
 • Båtredning
 • Materiell til opplag inntil kr 20 000,-
 • Utlegg til hjemreise ved skade eller avbrutt båttur
 • Utvidet dekning for bagasje og løsøre inntil kr 60 000,-
 • Du kan også kjøpe utvidet forsikring for rigg og seil i regatta
crossmenu