KRITISK SYKDOM

Mange som bli rammet av alvorlig sykdom får store økonomiske problemer. Kreft alene rammer omtrent hver tredje person. Selv om fler og fler overlever gir cellegift og strålebehandling betydelige bivirkninger som man kanskje vil måtte leve med resten av livet. Redusert arbeidskapasitet er veldig vanlig.