FÅ TILBUD

Motorsykkelforsikring

Vår motorsykkelforsikring gjelder både motorsykkel og veteranmotorsykkel. Velg mellom Kasko, Delkasko eller Ansvar.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar
Delkasko
Kasko

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt når kjøretøyet er registrert.
Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.
Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Fører og pasasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Veihjelp

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.
Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.
Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis kjøretøyet blir stjålet.
Alarmtelefon til REDGO (tidligere Falck): (+47) 21 49 33 79
Ansvar
Delkasko
Kasko

Ladekabel

Dekker skade og tyveri av ladekabel med egenandel på kr 1 000.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Fastmontert utstyr og ombygging

Dekker ekstra, lovlig fastmontert utstyr og ombygging, inntil 50 000 kroner.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Personlig løsøre og bagasje

Dekker bagasje inntil kr 10 000.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Hvilken forsikring passer for deg?

Kasko

Dette er den mest vanlige forsikringen og dekker de fleste skader, for eksempel ved kollisjon eller utforkjøring. Vi anbefaler denne forsikringen på motorsykler som fortsatt har høy verdi.

Delkasko

Hvis du har en eldre motorsykkel med lavere verdi kan det være aktuelt med delkasko. Denne forsikringen dekker ikke skader på egen motorsykkel ved kollisjon eller utforkjøring, men dekker likevel skader på grunn av brann eller tyveri. Du får også dekning for veihjelp.

Ansvar

Dette er den rimeligste forsikringen og dekker ingen skader på egen motorsykkel. Likevel er den helt nødvendig om du har et registrert kjøretøy. Denne forsikringen er nemlig lovpålagt og dekker skader på andres kjøretøy eller personer. Forsikringen er inkludert hvis du velger Delkasko eller Kasko.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:
IPID
(PDF)

Dekker forsikringen deltakelse på førerutviklingskurs?

Normalt gjelder ikke forsikringen ved kjøring på bane, utover det som er obligatorisk når du tar førerkort.

Vi synes det er viktig at du skal ha muligheten til å videreutvikle teknikk og kjøreferdigheter som er relevant for kjøring på offentlig vei. Derfor vil motorsykkelforsikringen din gjelde som normalt ved deltakelse på trygge kurs med seriøse aktører.

For at forsikringen skal gjelde må kurset oppfylle følgende krav:

• Kurset skal foregå i Norge
• Det skal være ansvarlig arrangør og instruktør på banen under kjøring
• Kurset skal gjennomføres i henhold til Vegtrafikkloven og være godkjent av Statens Vegvesen
• Kurset skal ha fokus på trafikksikkerhet, som:
o bremseteknikk
o sporvalg
o svingteknikk

Du trenger ikke å gjøre noe for at forsikringen skal være gyldig, så lenge kurset du gjennomfører oppfyller kravene som er nevnt ovenfor.
Hvis det skulle oppstå en skade under kurset, må du legge ved kursinformasjon og bekreftelse fra arrangøren når du melder skaden til oss.

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss for pris og tilbud.
Kontakt oss her
crossmenu