FÅ TILBUD

Mopedforsikring

Vår mopedforsikring gjelder både mopeder og scootere. Velg mellom Ansvar, Delkasko og Kasko.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar
Delkasko
Kasko

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt når mopeden er registrert.
Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.
Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Fører og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Veihjelp

Dekker utgifter til berging frem til nærmeste verksted.
Dekker også merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Kasko

Dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Ansvar
Delkasko
Kasko

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:
IPID
(PDF)

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg.
Kontakt oss her
crossmenu