FÅ TILBUD

Klagemuligheter

Vi ønsker at du skal være en fornøyd kunde. Ingen er perfekte og selvsagt kan vi også gjøre feil.
Hvis du mener at Toten Forsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsvtalen din eller i et erstatningsoppgjør, ønsker vi at du tar dette opp med din kontaktperson.
Kontakt oss her
Hvis vi ikke kommer til enighet kan du bringe saken inn til Finansklagenemnda, jfr. Forsikringsavtaleloven § 20-1.
Les mer om klagemuligheter på Finansklagenemndas nettsider
crossmenu