FÅ TILBUD

Innboforsikring

En innboforsikring gjelder alt du har av eiendeler i hjemmet ditt. Den gir deg økonomisk trygghet ved for eksempel en brann. Du kan tilpasse innboforsikringen etter ditt ønske og behov.

Hva dekker forsikringen?

Innbo og 
løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Brann

Dekker brann, eksplosjon, plutselig nedsoting, lynnedslag eller kortslutning. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann dekkes ikke.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Vann

Dekker vannskader fra bygningens rørledning ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Dekker også vannskader fra vann som trenger inn i bygningen utenfra. Skader som skyldes sviktende drenering, samt søl, kondens eller sopp- og råteskader dekkes ikke.
Følgeskader av utett våtrom og vanninntrenging gjennom utettheter i tak, og yttervegg over terreng, dekkes kun ved Ekstra Trygghet Bolig.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Tyveri

Dekker tyveri av innbo og løsøre fra bygning. Ved tyveri fra boder med adgang fra fellesområder er erstatningen begrenset til 100 000 kroner.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Sykkel

Dekker tyveri av låst sykkel, sykkeltilhenger og barnesete med inntil 30 000 kroner.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Matvarer i fryser

Dekker tap av matvarer i fryser ved utilsiktet temperaturstigning i fryseren.
Erstatningen er begrenset til 15 000 kr.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Rettshjelpforsikring

Forsikringen dekker utgifter til advokat i tvistesaker som gjelder deg og din familie, for eksempel eiendomstvister eller nabotvister.
Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.
I de tilfeller der det er tre eller flere parter på sikredes side, er den samlede forsikringssummen begrenset til 250 000 kroner. 
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Ansvarforsikring

Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som sikrede har påført andre personer eller andres ting eller eiendom i egenskap av privatperson.
Erstatningen er begrenset til 4 millioner kroner.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

ID-sikring

Forsikringen er en ID-sikringstjeneste som skal forebygge og begrense skadeomfanget av identitetstyveri gjennom informasjon, rådgiving og telefonassistanse. Tjenesten leveres av Tenerity AS som håndterer alle henvendelser i forbindelse med et identitetstyveri.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Naturskade

Dekker naturskader som for eksempel skred, storm, flom og jordskjelv.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Yrkesskadeforsikring

Dersom du egenskap av privatperson er å betrakte som arbeidsgiver, dekker yrkesskadeforsikringen yrkesskade på arbeidstaker etter Lov om yrkesskadeforsikring.
Yrkesskadeforsikringen gjelder ikke for innbo- og løsøreforsikring i fritidsbolig.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Andre skader på innbo og løsøre

Dekker andre plutselige og uforutsette skader på innbo og løsøre, for eksempel hvis en gjenstand mistes i gulvet.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Utvidet dekning ved sykkeltyveri

Dekker tyveri av låst sykkel, sykkeltilhenger og barnesete med inntil 40 000 kroner.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass

Forsikringen dekker tyveri av personlige eiendeler fra låst skap med inntil 40 000 kroner.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Invaliditet - rullestolbruker

Forsikringen dekker nødvendige bygningsmessige forandringer dersom sikrede som følge av en ulykke blir rullestolbruker.
Erstatningen er begrenset til 300 000 kroner.
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Veggedyr, kakerlakker og skjeggkre

Forsikringen dekker kostnader ved bekjempelse av skadedyr på sikredes faste bosted. Forsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring. Erstatningen er begrenset til 150 000 kroner.
Se mer på
hussoppen.no
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:
IPID
(PDF)

Hvilken forsikringssum bør du ha?

Det kan være vanskelig å sette en verdi på alt du eier og har. Bruk gjerne Finans Norges innbokalkulator for å få en veiledende forsikringssum.
Finans Norges Innbokalkulator

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg og din livssituasjon.
Kontakt oss her
crossmenu