FÅ TILBUD

Fortsettelses-forsikring

Fortsettelsesforsikring er et tilbud om videreføring av kollektive forsikringer du har hatt gjennom jobben.

Gruppeliv, uførekapital og annen sykdom

Hvis du har hatt en eller flere av disse forsikringene gjennom jobben din og du har sluttet i jobben, har du krav på videreføring av disse forsikringene uten å fylle ut egenerklæring om helse.

6 måneders frist

Fristen for å tegne fortsettelsesforsikring er 6 måneder etter at forsikringsdekningen opphørte (dvs. 8 måneder etter at du sluttet i jobben).
crossmenu