FÅ TILBUD

Dødsfallsforsikring

Har du tenkt på hva som skjer med familieøkonomien hvis du dør? En dødsfallsforsikring bidrar til å sikre de du er glad i økonomisk, og utbetales som en engangssum ved dødsfall. Du kan selv bestemme hvem utbetalingen skal gå til.

Hvorfor bør du ha en dødsfallsforsikring?

Selv om vi ikke liker å tenke på det kan alle bli rammet av alvorlig sykdom eller ulykke. Hvis du har familie som er avhengig av inntekten din bør du ha en dødsfallsforsikring. Vi anbefaler at forsikringssummen dekker hele husholdningens gjeld.

Slik fungerer dødsfallsforsikringen

Dødsfallsforsikringen gir en engangsutbetaling ved død, uansett årsak. Er du gift går pengene til din ektefelle — hvis ikke følger utbetalingen arveloven. Samboere er ikke automatisk sikret utbetaling, og det er derfor ekstra viktig å oppgi hvem som skal være begunstiget.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:
crossmenu