FÅ TILBUD

Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikring

Sikre de du er glad i

Dødsfallsforsikring

Har du tenkt på hva som skjer med familieøkonomien hvis du dør? En dødsfallsforsikring bidrar til å sikre de du
er glad i økonomisk, og utbetales som en engangssum ved dødsfall. Du kan selv bestemme hvem utbetalingen
skal gå til.

Hvorfor bør du ha en dødsfallsforsikring?

Selv om vi ikke liker å tenke på det kan alle bli rammet av alvorlig sykdom eller ulykke. Hvis du har familie som
er avhengig av inntekten din bør du ha en dødsfallsforsikring. Vi anbefaler at forsikringssummen dekker hele
husholdningens gjeld.

Slik fungerer dødsfallsforsikringen

Dødsfallsforsikringen gir en engangsutbetaling ved død, uansett årsak. Er du gift går pengene til din ektefelle —
hvis ikke følger utbetalingen arveloven. Samboere er ikke automatisk sikret utbetaling, og det er derfor ekstra
viktig å oppgi hvem som skal være begunstiget

Sykepenger

Som ansatt har man ihht. Norsk lov rett på sykepenger hvis man blir syk. Sykepenger kan man ha i inntil 12 måneder. Maksimal utbetaling fra nav er 6G som i dag tilsvarer omtrent 555 000 brutto.

Har du en inntekt på 800 000,- så vil du det første året ha et brutto tap på 245 000,-

Arbeidsavklaringspenger

Etter et år med sykepenger vil neste steg være arbeidsavklaringspenger også kalt AAP. Dette er en løsning man i utgangspunktet kan ha i fire år. AAP er 66% av den inntekten NAV betalte ut første året du var syk.

I et tilfelle hvor man har 800 000 i inntekt som arbeidsfør, så vil APP beregnes til ca 366 000,-. Dette utgjør et et økonomisk tap på ca 434 000,- hver år!

Ufør

Når man har prøvd flere løsninger i ”AAP” perioden, og evnen til å arbeide er blitt avklart at ikke er tilstede vil siste utvei være å uføretrygd. Man kan godt kalle det det en ”endelig avgjørelse” på at man ikke er i stand til å arbeide og dermed blir status som ervervsufør. Dette tar i gjennomsnitt 8-10 år.
crossmenu