FÅ TILBUD

Campingvogn-forsikring

Vår campingvognforsikring dekker skader på campingvogn og fastmontert tilleggsutstyr. Velg mellom kasko eller delkasko.

Hva dekker forsikringen?

Delkasko
Kasko

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.
Delkasko
Kasko

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.
Delkasko
Kasko

Skade på ruter

Dekker skifte eller reparasjon av campingvognens ruter av glass/plexiglass ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig påvirkning.
Delkasko
Kasko

Veihjelp

Dekker utgifter til berging frem til nærmeste verksted.
Delkasko
Kasko

Personlig løsøre og bagasje

Dekker løsøre og bagasje i campingvognen med inntil 40 000 kroner.
Delkasko
Kasko

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av campingvognen.
Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.
Delkasko
Kasko

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Delkasko
Kasko

Hva er omfattet?

Campingvogn med eventuelt fastmontert tilleggsutstyr som er spesifisert i forsikringsbeviset, for eksempel fortelt, tilbygg og platting, er dekket inntil den forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:
IPID
(PDF)

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg.
Kontakt oss her
crossmenu