FÅ TILBUD

Bilforsikring

Vår bilforsikring gjelder for alle personbiler, enten det er elektrisk-, hybrid- eller bensin/dieselbil. Velg mellom Kasko Ekstra Trygghet, Kasko, Delkasko eller Ansvar.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt når bilen er registrert.
Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.
Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Skade på ruter

Dekker bruddskade på utvendige glassruter og glasstak.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Veihjelp

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.
Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.
Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet.
Alarmtelefon til RedGo (tidligere Falck): (+47) 21 49 33 79
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Ladekabel

Dekker skade og tyveri av ladekabel med egenandel på kr 1 000.

Denne dekningen gjelder ikke for bedriftskunder.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Fastmontert utstyr, dekor, folie, lakk

Dekker ekstra, lovlig fastmontert utstyr, dekor, folie og spesiell lakk inntil 50 000 kroner.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Personlig løsøre og bagasje

Dekker bagasje i bilen inntil kr 20 000.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Leiebil

Leiebil i inntil 30 dager når bilen får en skade som er dekket av forsikringen. Dekker faktiske leiebilutgifter, inntil 500 kroner. Leiebil kan velges bort.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Totalskadegaranti

Gir rett til ny bil av samme merke, modell, type og årgang dersom reparasjonskostnadene overstiger 80 % av samlet kjøpesum. Bilen kan ikke ha kjørt mer enn 15 000 km eller være eldre enn 1 år.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Utvidet totalskadegaranti

Gir rett til ny bil av samme merke, modell, type og årgang dersom reparasjonskostnadene overstiger 80 % av samlet kjøpesum. Bilen kan ikke ha kjørt mer enn 60 000 km eller være eldre enn 3 år.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Motor og girskade

Dekker plutselige og uforutsette skader på motor, gir og drivverk dersom bilen er under 10 år gammel eller ikke kjørt lenger enn 200 000 km.

For el- og hybridbiler dekkes også skade på høyspentbatteri og ladeenhet i bilen.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Utvidet leiebil

Leiebildekningen er utvidet til å gjelde i 45 dager og med inntil 700 kroner per dag. 

For bedrifter: inntil 1 200 kr per dag.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Startleie ved leasing

Dersom motorvognen totalskades eller blir stjålet, dekker forsikringen startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Nøkkelforsikring

Dekker innkjøp av nye nøkler dersom disse blir mistet, stjålet eller skadet. Kostnader ved eventuell omkoding erstattes også.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Parkeringsskadeforsikring

Dekker skader påført av ukjent person mens bilen står parkert, med inntil kr 20 000, uten å få bonusen redusert.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Utvidet veihjelp ved feriereiser

Dersom ferietur blir avbrutt som følge av skade, tyveri eller annen form for upåregnelig driftsstopp, dekkes tilsvarende leiebil som den forsikrede bilen, inntil 20 dager for å fortsette ferieturen.
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet

Hvilken forsikring passer for deg?

Kasko Ekstra Trygghet

Denne forsikringen passer til deg med en nyere bil som ikke er mer enn 10 år gammel. Her følger det blant annet med forsikring for maskinskader og en utvidet leiebildekning, i tillegg til de vanlige dekningene.

Kasko

Dette er den mest vanlige bilforsikringen og dekker de fleste skader på bilen din, for eksempel ved kollisjon eller utforkjøring. Vi anbefaler denne forsikringen på biler som fortsatt har høy verdi.

Delkasko

Hvis du har en eldre bil med lavere verdi kan det være aktuelt med delkasko. Denne forsikringen dekker ikke skader på egen bil ved kollisjon eller utforkjøring, men dekker likevel skader på grunn av brann eller tyveri. Du får også dekning for veihjelp og skader på glassruter.

Ansvar

Dette er den rimeligste forsikringen og dekker ingen skader på egen bil. Likevel er den helt nødvendig om du har et registrert kjøretøy. Denne forsikringen er nemlig lovpålagt og dekker skader på andres biler eller personer. Forsikringen er inkludert hvis du velger Delkasko, Kasko eller Kasko Ekstra Trygghet.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:
IPID
(PDF)

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg og din livssituasjon.
Kontakt oss her

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.
Logg inn og meld skade
crossmenu