FÅ TILBUD

Barneforsikring

Barneforsikring

En god barneforsikring sikrer barnet ditt dersom barnet skulle bli alvorlig syk eller utsatt for en ulykke. Vår barneforsikring tar vare på barnet også etter at det har blitt voksen.

Hvorfor bør du ha forsikring?

Vi anbefaler at alle barn har en forsikring. En barneforsikring gjør det enklere for barnet og familien dersom barnet skulle bli syk eller
utsatt for en ulykke. Hvis barnet blir langvarig syk og ikke kan komme seg ut i full jobb som voksen, må barnet klare seg på trygd fra
NAV.

Vi anbefaler derfor vår Barneforsikring Ekstra eller Super, da disse inkluderer både engangs- og månedlig utbetaling ved langvarig sykdom.

 

Dagpenger ved sykehusopphold

Forsikringen kommer til utbetaling ved sykehusopphold som varer mer enn 7 dager. Den er ment å dekke foreldrenes merutgifter ved langvarig sykehusopphold med barn. Gir utbetaling på 1% av G pr natt, i max 1 år

 

Månedlig utbetaling ved uførhet (1G pr år)

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til langvarig sykemelding etter fylte 18 år, gis det en månedlig utbetaling til barnet. Utbetalingen blir årlig justert med 2%.

  • Barneforsikring Super: til fylte 67 år
  • Barneforsikring Ekstra: i 10 år
  • Barneforsikring Basis: dekkes ikke

 

Utbetaling ved varig skade og sykdom

Hvis barnet får en sykdom eller skade som gir en varig funksjonsnedsettelse på minst 50%, kommer forsikringen til utbetaling.
Gir inntil 30G i utbetaling.

 

Utvalgte sykdommer

Dekker 16 utvalgte sykdommer. Forsikringen gir utbetaling dersom barnet får en av disse. Gir 4G i utbetaling.

 

Utvidet hjelpestønad

Forsikringen gir en ekstra utbetaling dersom barnet får hjelpestønad fra NAV. Hjelpestønad er en økonomisk støtte til barn eller foreldre som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn. Gir inntil 10G i utbetaling.

 

Utbetaling ved dødsfall

Gir utbetaling hvis barnet dør. Forsikringen er ment å dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som foreldrene måtte ha i forbindelse med tap av et barn. Gir utbetaling på 1G.

Ombygging av bolig

Dekker utgifter dersom barnet får en varig sykdom eller skade som krever at boligen må tilpasses eller bygges om. Gir inntil 1G i utbetaling.

 

Uføreforsikring kan videreføres etter opphør

Barnet kan velge å videreføre uføreforsikringene uten å måtte fylle ut ny helseerklæring, når forsikringen opphører ved fylte 30 år.

 

Ombygging av bolig

Dekker utgifter dersom barnet får en varig sykdom eller skade som krever at boligen må tilpasses eller bygges om. Gir inntil 1G i utbetaling.

 

Engangsutbetaling ved uførhet

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til varig uførhet, vil forsikringen gi en engangsutbetaling.

  • Barneforsikring Super: 10G
  • Barneforsikring Ekstra: 10G
  • Barneforsikring Basis: 5G

Sykepenger

Som ansatt har man ihht. Norsk lov rett på sykepenger hvis man blir syk. Sykepenger kan man ha i inntil 12 måneder. Maksimal utbetaling fra nav er 6G som i dag tilsvarer omtrent 555 000 brutto.

Har du en inntekt på 800 000,- så vil du det første året ha et brutto tap på 245 000,-

Arbeidsavklaringspenger

Etter et år med sykepenger vil neste steg være arbeidsavklaringspenger også kalt AAP. Dette er en løsning man i utgangspunktet kan ha i fire år. AAP er 66% av den inntekten NAV betalte ut første året du var syk.

I et tilfelle hvor man har 800 000 i inntekt som arbeidsfør, så vil APP beregnes til ca 366 000,-. Dette utgjør et et økonomisk tap på ca 434 000,- hver år!

Ufør

Når man har prøvd flere løsninger i ”AAP” perioden, og evnen til å arbeide er blitt avklart at ikke er tilstede vil siste utvei være å uføretrygd. Man kan godt kalle det det en ”endelig avgjørelse” på at man ikke er i stand til å arbeide og dermed blir status som ervervsufør. Dette tar i gjennomsnitt 8-10 år.
crossmenu