FÅ TILBUD

Barneforsikring

En barneforsikring gir deg og barnet ditt en økonomisk trygghet ved ulykke, alvorlig sykdom eller uførhet.

Hvorfor bør du ha forsikring?

Vi anbefaler at alle barn har en forsikring. En barneforsikring gjør det enklere for barnet og familien dersom barnet skulle bli syk eller utsatt for en ulykke. Hvis barnet blir langvarig syk og ikke kan komme seg ut i full jobb som voksen, må barnet klare seg på trygd fra NAV.
Vi anbefaler derfor vår Barneforsikring Ekstra eller Super, da disse inkluderer både engangs- og månedlig utbetaling ved langvarig sykdom.
Under kan du lese mer om hva forsikringen dekker. Alle forsikringssummer er oppgitt i G.
G= Folketrygdens grunnbeløp
Pr 01.05.2022 utgjør beløpet kr 111 477
G= Folketrygdens grunnbeløp

Hva dekker forsikringen?

Super
Ekstra
Basis

Utbetaling ved varig skade og sykdom

Hvis barnet får en sykdom eller skade som gir en varig funksjonsnedsettelse på minst 50%, kommer forsikringen til utbetaling. Gir inntil 30G i utbetaling
Super
Ekstra
Basis

Utvalgte sykdommer

Dekker 16 utvalgte sykdommer. Forsikringen gir utbetaling dersom barnet får en av disse. Gir 4G i utbetaling
Super
Ekstra
Basis

Utvidet hjelpestønad

Forsikringen gir en ekstra utbetaling dersom barnet får hjelpestønad fra NAV. Hjelpestønad er en økonomisk støtte til barn eller foreldre som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn. Gir inntil 10G i utbetaling
Super
Ekstra
Basis

Ombygging av bolig

Dekker utgifter dersom barnet får en varig sykdom eller skade som krever at boligen må tilpasses eller bygges om. Gir inntil 1G i utbetaling
Super
Ekstra
Basis

Uføreforsikring kan videreføres etter opphør

Barnet kan velge å videreføre uføreforsikringene uten å måtte fylle ut ny helseerklæring, når forsikringen opphører ved fylte 30 år.
Super
Ekstra
Basis

Dagpenger ved sykehusopphold

Forsikringen kommer til utbetaling ved sykehusopphold som varer mer enn 7 dager. Den er ment å dekke foreldrenes merutgifter ved langvarig sykehusopphold med barn. Gir utbetaling på 1% av G pr natt, i max 1 år
Super
Ekstra
Basis

Utbetaling ved dødsfall

Gir utbetaling hvis barnet dør. Forsikringen er ment å dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som foreldrene måtte ha i forbindelse med tap av et barn. Gir utbetaling på 1G
Super
Ekstra
Basis

Engangsutbetaling ved uførhet

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til varig uførhet, vil forsikringen gi en engangsutbetaling.
Super
Ekstra
Basis
10G
10G
5G
10G
10G
5G

Månedlig utbetaling ved uførhet (1G pr år)

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til langvarig sykemelding etter fylte 18 år, gis det en månedlig utbetaling til barnet. Utbetalingen blir årlig justert med 2%.
G = Folketrygdens grunnbeløp
Super
Ekstra
Basis
Til fylte 67 år
I 10 år
Dekkes ikke
Til fylte 67 år
I 10 år
Dekkes ikke

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:
crossmenu