FÅ TILBUD

Alvorlig Sykdom

Alvorlig Sykdom

Alvorlig sykdom kan medføre stor belastning og endringer i din hverdag. Da er økonomiske bekymringer det sistedu trenger. Forsikringen kan gi deg og familien din økonomisk frihet i en vanskelig tid.

Slik fungerer Alvorlig Sykdom

Du får hele forsikringssummen utbetalt når endelig diagnose er stilt, og vi har mottatt all nødvendig
dokumentasjon.

Hvorfor bør du ha forsikringen?

Alle kan rammes av alvorlig sykdom, og da er økonomiske bekymringer det siste du trenger. Denne forsikringen
gir deg og din familie økonomisk trygghet i en vanskelig situasjon. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved
utvalgte alvorlige sykdommer og skader.

Vi anbefaler at du kjøper en forsikring tilsvarende en brutto årslønn.

Hva dekker forsikringen?

 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt
 • Kreft
 • Multippel sklerose (MS)
 • Motornevronsykdom
 • Alzheimers
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippelsklerose
 • Koronar bypass-operasjon
 • Organtransplantasjon
 • Tap av hørsel
 • Tap av syn
 • Alvorlig Angina pectoris
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Tversnittlammelser
 • Godartet svulst i hjerne
 • ALS og andre motornevronsykdom
 • Nyresvikt
 • HIV som følge av blodoverføring eller yrke
 • AIDS som følge av blodoverføring eller yrke
 • Alvorlig Parkinson sykdom
 • Alvorlig brannskade
 • Alzheimers for fylte 65 år
 • Utposing på hovedpulsåren
 • Utvidelse av hjernens pulsårer
 • Godartet svulst i ryggmarg
 • Bindevevssykdom
 • Amputasjon
 • Schizofreni
 • Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne

Sykepenger

Som ansatt har man ihht. Norsk lov rett på sykepenger hvis man blir syk. Sykepenger kan man ha i inntil 12 måneder. Maksimal utbetaling fra nav er 6G som i dag tilsvarer omtrent 555 000 brutto.

Har du en inntekt på 800 000,- så vil du det første året ha et brutto tap på 245 000,-

Arbeidsavklaringspenger

Etter et år med sykepenger vil neste steg være arbeidsavklaringspenger også kalt AAP. Dette er en løsning man i utgangspunktet kan ha i fire år. AAP er 66% av den inntekten NAV betalte ut første året du var syk.

I et tilfelle hvor man har 800 000 i inntekt som arbeidsfør, så vil APP beregnes til ca 366 000,-. Dette utgjør et et økonomisk tap på ca 434 000,- hver år!

Ufør

Når man har prøvd flere løsninger i ”AAP” perioden, og evnen til å arbeide er blitt avklart at ikke er tilstede vil siste utvei være å uføretrygd. Man kan godt kalle det det en ”endelig avgjørelse” på at man ikke er i stand til å arbeide og dermed blir status som ervervsufør. Dette tar i gjennomsnitt 8-10 år.
crossmenu